Στέγαστρο σταθμού μετρό

Brunch Cafe Θεσσαλονίκη
15 Δεκεμβρίου 2020
Αρχιτεκτονική πρόταση
15 Δεκεμβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο